วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

uu

หัวข้อ : พระคาถามหาอาคม (เอาไว้ป้องกันตัวนะ)
ข้อความ : คำเตือน : บทคาถาต่างๆในหน้านี้โปรดพิจารณาเพราะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล โปรดอ่านแล้วพิจารณาเพื่อเป็นความรู้

บทที่ 1 คาถา หัวใจอิติปิโส

อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ

คาถาบทนี้ ภาวนาก่อนออกเดินทาง คุ้มครองป้องกัน ศัตรูมิกล้าทำร้ายเรา เป็นเสน่ห์มหานิยม อนึ่งถ้าน้ำร้อนลวก ไฟไหม้ ใช้คาถาบทนี้เสกเป่า 3 จบ ไม่ร้อน ไม่พองเลย

บทที่ 2 คาถา หัวใจกาสลัก (แม่หลงลูก)

จะ ภะ กะ สะ (ภาวนา 3 หน)

คาถาบทนี้ เสกแป้งผัดหน้า เป็นเมตตามหานิยมดีนักแล

บทที่ 3 คาถา หัวใจหนุมาน

หะ นุ มา นะ (ภาวนา 3 หน)

คาถาบทนี้ ป้องกันศัตรูปองร้าย ไม่กล้าทำอะไรเราดีนักแล

บทที่ 4 คาถา ประสานบาตร

จัต ตา โร ปัต เต ยะ ถา เอโก ตะถา อะ ธิฏ ฐา หิ

คาถาบทนี้ ใช้เสกเป่าแผล ต่อกระดูกหักให้หายเจ็บหายหัก ประสิทธิ์วิเศษนัก

บทที่ 5 คาถา คัด/ห้ามเลือด

วะ โร วะ รัญ ญู วะ ระ โท วะ รา หะ โร

คาถาบทนี้ ใช้เสกเป่าบาดแผลสดที่มีเลือดกำลังออก ให้หยุดทันที วิเศษนักแล

บทที่ 6 คาถา พระเจ้า 5 พระองค์

นะ โม พุท ธา ยะ

คาถาบทนี้ ภาวนาก่อนนอน ก่อนออกเดินทางจากบ้าน หรือเข้าในที่คับขัน เผชิญหน้ากับ ศัตรู ป้องกันภัยอันตรายได้สารพัด วิเศษนักแล

บทที่ 7 คาถา หัวใจสุนัข

อิ มา อา กิ

คาถาบทนี้ ภาวนาเวลาผ่านบ้านที่มีหมาดุๆ ไม่เห่าเลยและไม่กัดด้วยเคยใช้มาแล้ววิเศษนัก

บทที่ 8 คาถา ผูกมัดปีศาจ

นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงเอาไว

คาถาบทนี้ ใช้เวลาถ้ามีผีเข้าคน หรือผีปอบผีกระสือมาสิงร่างคนไข้คนป่วย ให้กลั้นใจเอาหัวแม่มือวนไปรอบหัวแม่เท้า ภาวนาคาถาบทนี้ไปด้วยผีที่เข้าสิงจะทนอยู่มิได้เลย หรือจะมัดไว้ ถามทัก เฆี่ยนตีก่อนก็ได้แล้วค่อยปล่อยมันไป วิเศษนักแล เวลามัดผูกผี ท่านให้เสกด้ายมงคล 3 เส้น ผูกข้อมือข้อเท้าคนที่ถูกผีเข้านั้นไว้

บทที่ 9 คาถา แก้ผีปีศาจเข้า

นะเคลื่อน โมคลาย พุทหาย ธาแก้ ยะสูญหาย บัดนี้

คาถานี้ เมื่อผูกผีตาม บทที่ 8 เวลาจะแก้ ให้เสกคาถาบทนี้ พร้อมกับคลายเส้นด้ายที่ผูกคนผีเข้าออก ผีปีศาจก็จะออกตามประสงค์ วิเศษนักแล

บทที่ 10 คาถา มหาอุด

อุทธัง อัทโธ นะโมพุทธายะ

คาถานี้ ภาวนาป้องกันอาวุปืน ยิงไม่ออกหรือออกแต่ไม่ถูกตัวเลยดีนักแล

บทที่ 11 คาถา ป้องกันถูกคุณ

พุทธังกันนะ กันนะพุทธัง ธัมมังกันนะ กันนะธัมมัง สังฆังกันนะ กันนะสังฆัง

คาถานี้ ใช้ภาวนาก่อนนอน หรือเวลาเดินผ่านป่าช้า ผ่านบ้านผีปอบ ผีโพง ผีกระสือ เพื่อมิให้ มาสิงหรือใกล้ตัวเราได้ วิเศษนักแล

บทที่ 12 คาถา นะ จัง งัง

อะ วา คะ ภะ โส ปิ ติ อิ (อิ ติ ปิ โส ภะ คะ วา อะ)

คาถานี้ ถ้าเข้าผจญภยันตรายท่ากลางศัตรูหรือในสมรภูมิสนามรบ ให้ภาวนาคาถาบทนี้ ข้าศึกศัตรูหมู่ปัจจามิตรเห็นหน้าเรา จังงังหมดมิสามารถกระทำร้ายเราได้เด็ดขาด วิเศษขลังมากแล

บทที่ 13 คาถา หัวใจพระฉิมพะลี

นะชาลีติ ชาลีตินะ ลีตินะชา ตินะชาลี

คาถานี้ ใช้เสกแป้งหรือน้ำมันลูบไล้ตามร่างกายหรือใบหน้าทำให้คนเห็นคนรัก ใครเห็นใครชม มีเสน่ห์ มหานิยมวิเศษนักแล

บทที่ 14 คำอาราธนาพระเครื่อง

พุทธัง อาราธะนานัง ธัมมัง อาราธะนานัง สังฆัง อาราธะนานัง

พุธธัง ประสิทธิ เม ธัมมัง ประสิทธิ เม สังฆัง ประสิทธิ เม

คาถานี้ เมื่อท่านจะนำสร้อยพระหรือพระเครื่องติดตัวไปนอกบ้านหรือเดินทางไปต่างถิ่น ต่างแดน หรือถอดสร้อยพระเก็บไว้ ก่อนจะนำมาสวมอีกทีต้องกล่าวคำอาราธนาดังกล่าวนี้ เพื่อเชื่อเชิญให้พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ติดตามไปคุ้มครองภยันตรายให้กับตน ให้ว่าคำอาราธนา 3 ครั้ง

บทที่ 15 คาถา หัวใจพระสังคหะ

จิ เจ รุ นิ อิ สะ เย นะ วิกรึงคะเร

คาถานี้ เสกตรึงคาถาอื่นๆซึ่งเราภาวนาไว้แล้วเกรงว่าจะไม่ขลังให้ขลังขึ้นหรือจะใช้ ภาวนา เมื่อตกอยู่ในท่ามกลางภยันครายก็วิเศษนัก อยู่ยงคงกระพัน หอก ดาบ เขี้ยว งา อาวุธทั้งปวงใช้ได้ผลจริง ประเสริฐนักแล

บทที่ 16 คาถา ดับไฟนรก

เถโร โมคคลัลาโน นะระกัตตัง โลหะกุมภี ทิสะวา อัคคิปัตติ กัมปะติ

คาถานี้ ให้ใช้คาถาบทนี้ เสกเป่าคนที่ถูกน้ำร้อน หรือไฟลวกแก้และถอนพิษไฟหายสิ้นไม่ร้อนไม่พอง หากใครถือขลังๆ ก็จะสามารถเอามือล้วงลงในกาน้ำร้อนเดือดๆ ได้สบายไม่รู้สึกร้อน

บทที่ 17 คาถา พระมหาอุปคุต (ผูกผี)

อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร อุปะคุตตัง จะ มะหาเถรัง พันธะเวระ

พันธานุภาเวนะ อิมัง กายะพันธะนัง อะธิฏฐามิ

คาถานี้ ใช้เสกด้ายสายสิญจน์ผูกผีที่เข้าสิงร่างคน หากจะปล่อยให้ใช้คาถานารายณ์คลายจักร ผีจึงจะออกขลังนักแล

บทที่ 18 คาถา นารายณ์คลายจักร

โส มา นะ คะ ริ ถา โธ หรือ "โล ปุ สุ สะ วิ ภุ สัง ภะ อะ"

คาถานี้ ใช้เสกปูนสูญฝี เสกน้ำมนต์ให้หญิงมีครรภ์ดื่มคลอดลูกง่าย เสกแป้งพอกถอนพิษคุณไสย ผีเข้าไล่ผีออกดีนักแล

บทที่ 19 คาถา หัวใจพระยาปลาไหลเผือก

วิ เว สุ เว อะ ยะ เวย ยะ เส เพ เส วะเส ตะ อะ เส

คาถานี้ ท่านให้เสกน้ำลูบตัว เนื้อตัวจะลื่นเหมือนปลาไหล จับตัวไม่อยู่ มัดรัดรึงด้วยโซ่ตรวนเชือกมิอยู่เลย กับทั้งแคล้วคลาด คงทนต่อหอกดาบปืนผาหน้าไม้อีกด้วย ประสิทธิ์นักแล

บทที่ 20 คาถา ถอนพิษคุณไสย์

สะมุหะเนยยะ สะมุหะคะติ สะมุหะคะโต สีมาคะตัง

พัทธะ เสมายัง สะมุหะนิตัพโพ เอวัง เอหิ นะเคลื่อน

โมคลอน พุทถอน ธาเลื่อน ยะเลื่อนหลุดลอย

คาถานี้ ใช้เสกน้ำมนต์อาบ ลูบไล้ตามร่างกาย ป้องกันการกระทำทั้งคุณผี คุณคน คุณยาแฝด ฝังรูปฝังรอย ออกสิ้นทุกประการ นับว่าเป็นยอดคาถาที่เกี่ยวกับการถอดการถอนโดยแท้ วิเศษนักอธิษฐานใช้เอาเถิด

บทที่ 21 คาถา คงกระพัน

อิติปิโสภะคะวานะเพชรคงข้างซ้ายโมเพชรคงข้างขวา

ธาเพชรคงข้างหลังเพชรหุนเพชรหันเพชรผันเพชรสู้

เพชรอยู่อย่าไปไหนพุทธังหินทั้งสามพันก้อนตะบอง

ทั้งสามพันท่อนฟันกูบ่มิเข้าปืนนั้นเล่ายิงกูบ่มิออก

ปราบหมู่มนุษย์ทั้งสี่ทวีปรึกลือรึกลืออะนิอะนิมะ

หิละตังสะนะพุทธังอะสุนอะนิพุทธังคงเนื้อธัมมัง

คงหนังสังฆังคงกระดูกสังขะนุริมะธนาอะทนๆ

มะทานๆอะอึๆ

คาถา นี้เมื่อใช้จะอยู่ยงคงกระพัน ฟัน แทง ไม่เข้า

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

ຄາຖາເປົ່າເດັກນ້ອຍແລະຜູ້ໃຫຍ່

ຕອນທີ 1
- ອິຣິໂອຕ ຕັປປະສັມປັນນາ ສຸຂາທັມ ສັມມາ....(ສາມຫົນເປົ່າ)

ຕອນທີ 2
- ໂອມນະໂມພຸດທາຍະ ໂອມທັມໂມທັມມາຍະ ໂອມສັງໂຄສັງຄາຍະ ສາສິສະສາ ນະໂມສີສະໂສ ນະໂມກິສະສາ ໂອມເສດໂຖ ໂມຄະລາຍິນຕິ ໂອມນະໂມພຸດທາຍະ (ສາມຫົນເປົ່າ)

ຕອນທີ 3
- ໂອມສູບເຫຼັກສູບທອງ ກູຈະລອງຫົວແມ່ກຳເນີດໃຫ້ແແຕກ ກູຈະແດກໄປກໍ້າຕາເວັນຕົກ ກໍ້ານົກເຄົ້ານອນ ຄະເນ ຄວາມເຂົາຂຽວ ແມ່ກຳເນີດຫຼຽວມາ ໃຫ້ຕາມັນແຕກ ໄມ້ຄ້ອນເທົ້າແດກມັນຕາຍ ໂອມສະເລສະຫາຍະ. (ສາມຫົນເປົ່າ)

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ຄາຖາທຳມາຫາກິນ ຄົນໂຮມ

- ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຕິ ພະຄະວາຕິ ພະກະວະເສ ທັນຕິໂລເກ ມະອິດຕະ ກະຂະຄະງະ ກະອຸນະໂລ ປະຕຸມາພັນເຕ ໄຊຍະເຊຕິນະມະກາລາ ນະຖາຣີ ສວາຫະ . (ອັນນີ້ໂຕຜູ້)
- ອົມຈິດຕັງວາ ພະຄິນີໂມຫັງ ເອຫິ ເອຫິ ມະມະ ມາມາ ສະຕິວິວາສາປຸ (ອັນນີ້ໂຕແມ່)
(ເປົ່າໃສ່ນໍ້າໃນເຕົ້າ ຫຼືໃນຕິກນໍ້າ ໗ ຫົນໃຫ້ຄົນກິນ ຄົນເຂົ້າຮ້ານດີແລ)
(ແຕ່ງຄາຍ ຂັນ ໕ ຂັນ ໘ ດອກໄມ້ຂາວບູຊາ)

ມົນເປົ່າຜີ(ໄດ້ສາລະພັດ)

ຈະຕຸ ອາຍຍັງ ຈະພະນະ ຈະຕຸອະ ປະມະນະ ໂມອັດຖາຍະ
- ມົນເປົ່າຜີອີສັງກະໄດ້ (ແຕ່ງຂັນ ໕ ດອກໄມ້ຂາວ)

ຄາຖາປ້ອງກັນໂຕ

ພີລີສີຈະ ອະນະສະມະ ອົມຫຼີກກູຈັກຫຼີກຮ້ອຍເປັນພັນຢ່າງ ສູຢ່າພານ ຫານຢ່ມາເຂົ້າໃກ້ ກູຈັກຫຼີກໄດ້້້້້ ຮ້ອຍເປັນຈັກກະວານ ອະທິວາສັງເຄ ອົມສະຫະ.
- ອັນນີ້ເປັນມົນພິດສະຫຼີກແລ ແຕ່ງຂັນ ໕ ຂັນ ໘ ເຫຼັ້ມບາດ ໑ ຄູ່ ແພຂາວ ໑ ວາ ດອກໄມ້ຂາວ (ມົນພຣະອາຈານຊາຄຳແດງ ຍານະວຸດໂທ)

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

ຄາຖາໄລ່ຜີ

ເຕ​ນັງເລນັງ ສັບພະປານີນັງ ເລນັງເຕນັງ ສັບພະປານີນັງ (ພາວະນາທຸກວັນ ແລະສູດຄາຖານີ້ສາມຫົນເປົ່າໃສ່ຄົນ ທີ່ວ່າຜິດເຂົ້າ ຫຼືເຮັດນຳ້ມົນໃຫ້ຄົນທີ່ຜີເຂົ້າກະອອກ ພົມສະຖານທີ່ຜີສິງກະໄດ້)

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

ຄາຖາບູຊາພຣະສີວະລີ

ປະຫວັດຫຍໍ້
- ພຣະສີວະລີ ຕາມໜັງສີອະນຸພຸດທະກ່າວໄວ້ວ່າ ເປັນພຣະອໍຣະຫັນຂີນາສາວົກອົງໜຶ່ງ ທີ່ມີບຸນຍາທິການຫຼາຍ ອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ທົງຍົກຍ້ອງວ່າ "ເປັນເລີດທາງໂຊກລາບ ອຸດົມໄປດ້ວຍໂພຄະຊັບ" ບໍ່ວ່າພຣະ ສີວະລີຈະເດີນທາງໄປແຫ່ງຫົນໃດ ມັກຈະມີເທວະດາຄອຍຕິດຕາມ ເບິ່ງແຍງປະຕິບັດຮັບໃຊ້ຢູ່ຕລອດເວລາ ຕັ້ງແຕ່ທ່ານຖືປະຕິສົນທິຢູ່ໃນຄັນ ກໍເກີດລາບສັກກາຣະແກ່ມານດາເປັນອັນມາກ ມີຄົນເອົາເຄື່ອງບັນນາການມາເຖິງ 500 ຢ່າງ ມາຖວາຍທຸກເຊົ້າທຸກແລງ ຈົນເປັນທີ່ຊ່າລືໃນເມືອງໂກລິຍະ.
- ແມ່ນທ່ານໄດ້ບວດເປັນພຣະແລ້ວ ກໍສຳເລັດອໍຣະຫັນມີລູກສິດລູກຫາຄອຍຕິດຕາມທ່ານຫຼວງຫຼາຍ ເຖິງປານນັ້ນ ປັດໄຈ 4 ກໍບໍ່ເຄີຍອຶດ ຍ່ອມມີຄົນນຳເອົາປັດໄຈ 4 ມາບູຊາບໍ່ໄດ້ຂາດ.

- ຫາກທ່ານທັງຫຼາຍ ຜູ້ຫວັງໃນໂຊກລາບ ທຳມາຄ້າຂາຍຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ຈົ່ງນຳເອົາຮູບພຣະສີວະລີມາຕັ້ງໄວ້ ທີ່ຮ້ານ ຫັນໜ້າໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ ແລະໃຫ້ໄຫວ້ພຣະຄາຖາພຣະສີວະລີນີ້ ດ້ວຍຄວາມນອບນ້ອມເຄົາຣົບ ໂຊກລາບກໍຈະເກີດແກ່ທ່ານ.

ຄາຖາພຣະສີວະລີ
ທຸກເຊົ້າທຸກແລງ ໃຫ້ນຶກເຖິງຊື່ "ພຣະສີວະລີ" ແລ້ວວ່າຄາຖານີ້ 9 ຫົນ ຄື "ນະຊາລິຕິ, ຊານະຕິລິ, ລິຕິນະຊາ, ຕິລະຊານະ"

ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີຄາຖາບູຊາພຣະສີວະລີທີ່ເຮືອນອີກ ຄື