วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ຄຳຖາກຳນົດຈິດ(ໃຊ້ທຸກເວລາ)

ຣາຊະພາໂຕ (ໃຊ້ຕລອດຈະເກີດຄວາມເປັນສະມາທິ ແລະມີຄວາມປາຕິຫານຕາມໃຈປາດຖະໜາ)