วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ຄາຖາທຳມາຫາກິນ ຄົນໂຮມ

- ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາຕິ ພະຄະວາຕິ ພະກະວະເສ ທັນຕິໂລເກ ມະອິດຕະ ກະຂະຄະງະ ກະອຸນະໂລ ປະຕຸມາພັນເຕ ໄຊຍະເຊຕິນະມະກາລາ ນະຖາຣີ ສວາຫະ . (ອັນນີ້ໂຕຜູ້)
- ອົມຈິດຕັງວາ ພະຄິນີໂມຫັງ ເອຫິ ເອຫິ ມະມະ ມາມາ ສະຕິວິວາສາປຸ (ອັນນີ້ໂຕແມ່)
(ເປົ່າໃສ່ນໍ້າໃນເຕົ້າ ຫຼືໃນຕິກນໍ້າ ໗ ຫົນໃຫ້ຄົນກິນ ຄົນເຂົ້າຮ້ານດີແລ)
(ແຕ່ງຄາຍ ຂັນ ໕ ຂັນ ໘ ດອກໄມ້ຂາວບູຊາ)

ມົນເປົ່າຜີ(ໄດ້ສາລະພັດ)

ຈະຕຸ ອາຍຍັງ ຈະພະນະ ຈະຕຸອະ ປະມະນະ ໂມອັດຖາຍະ
- ມົນເປົ່າຜີອີສັງກະໄດ້ (ແຕ່ງຂັນ ໕ ດອກໄມ້ຂາວ)

ຄາຖາປ້ອງກັນໂຕ

ພີລີສີຈະ ອະນະສະມະ ອົມຫຼີກກູຈັກຫຼີກຮ້ອຍເປັນພັນຢ່າງ ສູຢ່າພານ ຫານຢ່ມາເຂົ້າໃກ້ ກູຈັກຫຼີກໄດ້້້້້ ຮ້ອຍເປັນຈັກກະວານ ອະທິວາສັງເຄ ອົມສະຫະ.
- ອັນນີ້ເປັນມົນພິດສະຫຼີກແລ ແຕ່ງຂັນ ໕ ຂັນ ໘ ເຫຼັ້ມບາດ ໑ ຄູ່ ແພຂາວ ໑ ວາ ດອກໄມ້ຂາວ (ມົນພຣະອາຈານຊາຄຳແດງ ຍານະວຸດໂທ)